PORTAL SISTEM i-SPKP

Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD)

Sistem Pelesenan Kenderaan Perdagangan (i-SPKP)

Sistem i-SPKP dibangunkan bagi mengurus semua jenis pelesenan kenderaan perdagangan di Malaysia untuk memudahkan Orang Awam memohon dan menyemak status segala perlesenan kenderaan perdagangan mereka.

Sistem ini membolehkan maklumat pelesenan diurus dengan mudah & cepat serta dapat dianalisa dari semasa ke semasa oleh Agensi Pengangkutan Awam Darat, Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah & Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak

CARA-CARA MUDAH MENGGUNAKAN SISTEM I-SPKP

Daftar Pengguna

Pengguna perlu mendaftar maklumat terlebih dahulu sebelum menggunakan Sistem i-SPKP. Maklumat perlu diisi dengan tepat dan betul

Log Masuk

Masukan ID dan Kata Laluan sepertimana yang telah didaftarkan. Pengesahan emel diperlukan bagi pengaktifan akaun i-SPKP

Dashboard

Sistem i-SPKP akan memaparkan maklumat berkaitan pengguna, syarikat, kenderaan perdagangan & perlesenan didalam satu dashboard

PANDUAN RINGKAS MENGIKUT MODUL

PENGURUSAN PENTADBIRAN
PERMINTAAN PERKHIDMATAN
PENGURUSAN PEMBAYARAN
PENGURUSAN MESYUARAT
KAD PEMANDU
LESEN PENGANTARAAN PERNIAGAAN
PELESENAN KENDERAAN AWAM
PENGURUSAN PELESENAN KERETAPI
PENGURUSAN RENTAS SEMPADAN
PEMATUHAN DAN PEMANTAUAN
PELESENAN TERMINAL

RAKAN STRATEGIK & RAKAN INTEGRASI

SEBARANG PENTANYAAN BERKAITAN