PORTAL SISTEM i-SPKP

Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) Sarawak

Sistem Pelesenan Kenderaan Perdagangan (i-SPKP)

Sistem i-SPKP dibangunkan bagi mengurus semua jenis pelesenan kenderaan perdagangan di Malaysia untuk memudahkan Orang Awam memohon dan menyemak status segala perlesenan kenderaan perdagangan mereka.

Sistem ini membolehkan maklumat pelesenan diurus dengan mudah & cepat serta dapat dianalisa dari semasa ke semasa oleh Agensi Pengangkutan Awam Darat, Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah & Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak

PEMAKLUMAN

Untuk makluman semua, penggunaan perkhidmatan eKYC adalah perkhidmatan alternatif yang disediakan bagi kemudahan pengguna semasa membuat pendaftaran melalui sistem iSPKP. Perkhidmatan eKYC adalah perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga dan pembayaran juga adalah kepada pihak ketiga serta tidak melibatkan Kerajaan. Manakala perkhidmatan pengesahan biometrik pula adalah secara percuma yang disediakan di kaunter-kaunter LPKP Sarawak.

Harap Maklum & Terima Kasih.

VIDEO PANDUAN PANTAS

Video penerangan penggunaan eKYC untuk pendaftaran iSPKP secara atas talian.

PANDUAN RINGKAS MENGIKUT MODUL

MODUL KAD PEMANDU
MODUL TERMINAL
MODUL RENTAS SEMPADAN
MODUL KERETAPI

RAKAN STRATEGIK & RAKAN INTEGRASI

SEBARANG PENTANYAAN BERKAITAN